Is het luisteren naar muziek verboden?

Vraag: Salaam oe3alaikum, Mijn vraag is of muziek en muziek instrumenten haram zijn zoja welke instrumenten allemaal? ik hoor vaak dat de meningen erover verschilt zijn maar zou het toch graag willen weten! Alvast bedankt! ma3a salaam,
Antwoord: Bimillah al-Rahman al-Rahim Er valt veel te zeggen over de regels betreffende muziekinstrumenten en zingen. De geleerden hebben hiernaar uitgebreid onderzoek gedaan, maar ik zal het zo kort mogelijk houden.   1. Gezang dat lustgevoelens opwekt, mensen aanspoort tot dat wat niet toegestaan is in de Islam is haram en videoclips waar vrouwen open en bloot worden getoond is niet toegestaan. Liederen waar vrouwen anderen in verleiding brengen en zelf in verleiding raken, dit alles is zonder twijfel haram in de Islam. Het hier bovengenoemde worden volgens de regels van de Islam die mensen verbiedt om slechte dingen te doen, niet toegestaan. Allah Teala zegt: “En er zijn er onder de mensen die onzinnige praat kopen om te doen afdwalen van de weg van Allah zonder kennis en die het ( de Islam) bespotten) ” “Allah beveelt geen gruweldaden” “Mijn Heer heeft slechts de zedeloosheden verboden, wat er openlijk van is en wat er verboden van is” “Voorwaar, degenen die er van houden dat de gruweldaad zich verspreidt onder die geloven: voor hen is er een pijnlijke bestraffing op de wereld en het hiernamaals.” 2. Waar de geleerden het ook over eens zijn is het melodieus opzeggen van gedichten die mensen aansporen tot het goede en hen laat denken over het hiernamaals. Soort gelijke dingen hebben in het bijzijn van de Profeet (s.a.w) plaatsgevonden en hij heeft ze niet verboden. Daarom hebben de geleerden het volgende gezegd: “Het mooie van een gedicht is mooi en het slechte is slecht”. Echter, te veel bezigheid ermee is makruh. Sommige Imams hebben het verboden om dit als werk te doen. 3. Het twistpunt tussen de geleerden is het zingen met muziekinstrumenten. Dit hangt af van het soort instrument. De meeste fiqh geleerden hebben daf (een soort lijsttrommel) toegestaan op gelegenheden die de sharia heeft aanbevolen, zoals een trouwerij. Sommige geleerden hebben tabl (een soort drum) en soortgelijke instrumenten ook tot deze categorie gerekend. De meeste geleerden verbieden andere soort instrumenten (behalve daf en tabl) zoals ud, tamboerijn, piano en soortgelijke instrumenten. Een minderheid van de geleerden staan snaarinstrumenten toe met dien verstande dat het niet wordt gebruikt bij bijeenkomsten waar men alleen maar voor plezier en vermaak bijeenkomt. Men kan deze instrumenten bijv. gebruiken voor religieuze liederen. Tot slot kan men zeggen dat deze instrumenten toegestaan zijn in liederen waar religieuze zaken of ethische deugden worden geprezen of in liederen die men doet denken aan zaken die de ummah aangaan zoals die van de Palestijnen. Allah is Alwetend. Bron: Al-Mawsua al-fiqhiyya, uitgegeven door het ministerie van religieuze zaken in Kuwayt, vol. 38, p. 167 t/m183 al-Fiqh al-islami wa adillatuhu, dr. Wahba al-Zuhayli, vol. 4, p. 2669 t/m 2762

About Sjaykh Galal Al-Jihani

Test