Mag een verpleegkundige iemand van het ander geslacht verzorgen? (Fiqh Maliki)

Vraag: Hier in de stad waar ik woon werd ik door de directie van ziekenhuis gevraagd of zusters Moslima’s bij hen in verpleging kunnen werken. Zoals u weet de verpleging voor mannen en vrouwen. In het geval als dat niet tegenstrijdig is met de voorschriften van de Islam is hij bereid de opleidingen voor Moslima’s te vergoeden. graag snel antwoord, Wassalm ou3alaikom wa rahmato ALLAH:
Antwoord: Wa ‘alaikumus Salaam  wa rahmatulLaahi wa barakaatuhu, thumma Assalaamu ‘alaikum wa rahmatulLaah.   Beste broeder. Volgens de Islaam is contact tussen beide seksen slechts binnen beperkte grenzen toegestaan, en het verplegen van mannen door vrouwen en omgekeerd valt niet onder deze toegestane zaken. Dit is de regel. Een uitzondering hierop is pas in de volgende noodsituatie, namelijk  wanneer er helemaal geen enkele persoon van hetzelfde geslacht is die de zieke(n) kan verplegen. En van deze uitzonderingssituatie is hier duidelijk geen sprake. Onze Schepper heeft ons middels de Heilige Quraan geopenbaard dat het niet toegestaan is voor mannen om (met lust) naar vrouwen te kijken alsook voor vrouwen om (met lust) naar mannen te kijken; dit ter preventie voor immorele gevoelens/situaties. In Soerah an-Noer, Vers 30 – 31 openbaart Allah, de Verhevene: {Beveel de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en hun schaamte bewaken. Dit is reiner voor hen. Voorzeker, Allah kent hun handelingen. En beveel de gelovige vrouwen dat zij haar ogen neergeslagen houden en haar schaamte bewaken en haar schoonheid niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is; en dat zij haar hoofdbedekkingen over haar boezems laten hangen, en haar schoonheid niet tonen….} Als het kijken met lust naar het andere geslacht verboden is ter preventie van immorele situaties, dan is lichamelijk contact, wat onvermijdelijk is bij het verplegen, eerder verboden. Wat wel een mogelijkheid is, is dat de moslimszusters een contract zouden krijgen voor alleen maar het behandelen van vrouwelijke patiënten. Dat is een mogelijkheid die kan worden bewerkstelligd als men er serieus voor wil zorgen dat moslimzusters dit beroep zonder gewetensbezwaren kunnen uitoefenen, en zo kunnen participeren in de samenleving zonder er psychisch onder te lijden. Moge Allah u zegenen voor het stellen van deze vraag. WasSalaamu ‘alaikum wa rahmatulLaahi wa barakaatuhu

About Sjaykh Galal Al-Jihani

Test