Mag een vrouw een abortus ondergaan als beide partners ontevreden zijn over hun huwelijk? (Fiqh Maliki)

Vraag: Als het niet goed gaat tussen de man en de vrouw binnen een huwelijk.Beide partners zijn NIET gelukkig of tevreden over elkaar. Mag de vrouw die op dat moment zwanger is abortus plegen.Aangezien het kind komt in een nest waar alleen maar ruzie is.
Antwoord: Alle lof is aan Allah en vrede en zegenen van Allah op onze Profeet Mohammed. De voorkeur van de meeste geleerden gaat uit naar het verbieden van alle soorten abortussen. De pleger hiervan riskeert een zware bestraffing van Allah en moet vijf procent van het bloedgeld(diya) betalen. Het is alleen toegestaan als de moeder in levensgevaar verkeerd. De excuses die hierboven is genoemd mag niet gebruikt woorden om deze daad te begaan. Het is alleen aan de Schepper van de mens om het leven te beëindigen. Allah is Alwetend. Referentie:  encyclopedie van de jurisprudentie (2/ 56-64) 

About Sjaykh Galal Al-Jihani

Test