Mijn man heeft drie keer de talaq (scheiding) uitgesproken, wat nu? (Fiqh Hanafi)

Vraag: Mijn man is iemand die nooit nadenkt als we ruzie hebben nu is het al 3 keer voorgekomen dat hij de talaq tegen me heeft gezegt. We hebben 3 kinderen en hij heeft weer spijt en ik wil ook niet bij hem weg wat nu?? ik was op dat moment niet rein ik had mijn menstruatie.
Antwoord: Deugdzame zuster, wa ‘alaikumus Salaamu wa rahmatulLaahi wa barakaatuhu… Allah, de Verhevene, heeft met betrekking tot de Talaaq religieuswettelijke grenzen vastgesteld die niet overschreden mogen worden. Wanneer men deze toch overschrijdt dan rest hem niets anders dan de verantwoordelijkheid van wat hij heeft uitgesproken (aan Talaaq-formules) te dragen. Allah openbaart in Soerah al-Baqarah, Vers 229: {Deze verstoting is twee malen, behoudt haar dan op gepaste wijze of laat haar met vriendelijkheid gaan…  } en in dezelfde Soerah, Vers: 230: {Maar indien over haar voor de derde maal de verstoting (Talaaq) is uitgesproken, dan is zij daarna niet voor hem geoorloofd, zolang zij niet een andere man huwt. Indien deze haar dan verstoot, dan is het geen zonde voor beiden, dat zij tot elkaar wederkeren, als zij menen, dat zij de bepalingen van Allah kunnen vervullen.} Gezien deze Verzen wordt de vrouw door de derde Talaaq Haraam voor haar echtgenoot, en is het voor haar niet meer toegestaan om bij hem te blijven; Behalve dan in de volgende situatie: namelijk wanneer zij met een andere man huwt – met dan ook de bedoeling te huwen, en dus niet met de bedoeling om terug te kunnen keren naar haar vorige man- en dan [op den duur] van deze tweede man ook scheidt [doordat ze ook van hem de Talaaq krijgt], dan pas is het voor haar mogelijk om terug te keren naar haar eerste man door opnieuw met hem in het echt te treden (Nikaah). Dit is zulk een vraagstuk waarover de Fuqahaa (de Islamitische Wetgeleerden) eenstemmigheid hebben bereikt (consensus), en er wordt hierna niet omgekeken naar welk meningsverschil dan ook, immers Allah, de Verhevene, openbaart in Soerah an-Nisaa, Vers 115: {En wie zich tegen de Boodschapper verzet, nadat de rechte leiding voor hem duidelijk is geworden, en een andere weg volgt dan die van de gelovigen, die zullen Wij in zijn toestand laten en hem de hel doen ingaan, en wat een kwade bestemming is dat.}  En wat betreft het uitspreken van de Talaaq: (1) terwijl de vrouw zich in haar menstruatieperiode bevindt, en (2) terwijl de echtgenoot dit deed in een staat van normale woede [d.w.z. wat de grens van krankzinnigheid niet bereikt], de Talaaq is ook in deze situaties geldig. Het uitspreken van de Talaaq terwijl de vrouw zich in haar maandelijkse periode bevindt is dus wel geldig, en bovendien zondigt de man zich ook nog eens om dit op deze manier te doen. En Allah, de Verhevene, is de Alwetende.

About Sjaykh Galal Al-Jihani

Test