Mijn man heeft uit boosheid de talaq (scheiding) uitgesproken, wat moet ik nu doen? (Fiqh Maliki)

Vraag: Salamou aliekoum, Ik ben een getrouwde vrouw en heb een kind van 5 maanden.Mijn man heeft vandaag in boosheid de talaak uitgesproken. Wat moet ik/wij nu doen? Hij komt uit een gebroken gezin en wordt aangemoedigd voor de talak door zijn moeder. mijn familie zegt integendeel dat ik geduld moet hebben. jazakoum Allah koulla alkhayr. salaamou alikoum
Antwoord: Bedankt voor uw vraag, De talaq die de man uitspreekt uit boosheid is geldig. De reden hiervoor is dat toen hij de talaq uitsprak verstandelijk was en wist wat hij zei. Dit is ook de meest voorkomende geval bij talaq. Ik wil vragen hoe hij precies de talaq heeft uitgesproken om te weten of de talaq rijie of bain is. Als de talaq rijie is kan de vrouw terugkeren naar de man  zonder een nieuwe huwelijksovereenkomst (aqd nikah) wanneer hij het volgende zegt: ” ik keer je terug naar mij (rajjatuki)”. Hier hoeft de vrouw het niet mee eens te zijn. Als het talaq bain is dan moet er een nieuwe huwelijksovereenkomst (aqd nikah) gesloten worden (hier moet de vrouw het wel mee eens zijn). Dit geldt als het niet een derde talaq is. Dit alles moet gebasseerd worden op wat de man precies heeft gezegd.   De Quran zegt wanneer de echtparen geschillen hebben het beslechten ervan is beter (Nisa: 128) Wal hamdullahi rabbil alemin. Bron: wahbah az-zuhayli, al-fiqh al-islami wa adillatuhu en andere fiqh boeken.

About Sjaykh Galal Al-Jihani

Test