Wat is het oordeel over het scheren van de baard? (Fiqh Hanafi, Maliki)

Vraag: As-salamu aleykum shaykh,Ik heb een vraag over de fiqh-classificatie van het scheren van de baard. Ik lees en hoor tegenstrijdige informatie. Kunt u mij vertellen wat het oordeel is van de geleerden van de 4 Sunni madhahib over het scheren van de baard? Zijn ze het er unaniem over eens dat dit haraam is of is er meningsverschil? Ik heb altijd begrepen dat het heersende standpunt van de Shafi’i madhhab is, dat het makruh is en van de overige 3 madhahib dat het haram is. Klopt dit? Anders gezegd: is er een ijma’ hierover of is er ikhtilaf? Jazzak Allah. Akramakallah,

 

Antwoord: Wa ‘alaikumusSalaam wa rahmatulLaahi wa barakaatuhu   Alhamdu lillah was-salatu was-salamu `ala sayyidina Muhammadin Rasulillah over het scheren van baard is geen consensus tussen de geleerden, er is inderdaad  meningverschil over dit punt. volgens de hanfi, Maliki en hanbali school is het Haram om je baard te scheren en volgens de shafii school is het Makruh.   Bron: Al-Mawsua al-fiqhiyya, uitgegeven door het ministerie van religieuze zaken in Kuwayt, vol. 35, p. 225 t/m226 al-Fiqh al-islami wa adillatuhu, dr. Wahba al-Zuhayli, vol. 4, p. 2659.

About Sjaykh Galal Al-Jihani

Test