Wat is de Kaffarah (boetedoening) voor het vasten? (Fiqh Hanafi)

Vraag: Wat is de kaffarah voor vasten?
Antwoord:  De kaffarah voor vasten is het zelfde als de kaffarah voor iemand die zihar pleegt… Dezelfde volgorde moet aangehouden worden. Eerst moet hij een slaaf bevrijden. Als hij deze niet kan vinden moet hij twee maanden opeenvolgend vasten. Als hij hiertoe ook niet in staat is moet hij zestig armen van eten voorzien. Bron: Hashiyah ibn Abidin, vol. 3, p. 347 e.v.

About Sjaykh Galal Al-Jihani

Test