Wat zijn mijn plichten als vrouw zijnde als mijn man niet genoeg verdient? (Fiqh Maliki)

Vraag: Asalaam aleikum Mijn vraag is: Mijn man en ik hebben 3 kinderen. De jongste is 6 weken. Over 6 weken moet ik weer gaan werken. Ik zie hier erg tegenop. Mijn man zegt dat ik moet werken omdat we niet van zijn salaris kunnen leven. Maar mijn eigen salaris gaat op aan vaste lasten (we betalen ieder de helft). Ik ben zelfs niet in staat om kleding voor mezelf te kopen. Hij koopt het ook niet voor mij. Ik voel een enorme druk omdat ik moet werken, het huishouden moet doen en voor de kinderen moet zorgen. Als mijn man niet genoeg verdient wat zijn dan mijn plichten/rechten?
Antwoord: Wa alaykum as-salam De norm in het huwelijk is dat de man verantwoordelijk is voor het onderhouden van de vrouw, de uitgaven van de essentiële zaken van het huis zoals huur en het onderhouden van de kinderen. Het onderhouden van de vrouw is een verplichting van de man. De verplichting van de vrouw is het verzorgen van de kinderen, zich bekommeren om de zaken van haar huis (dit volgens de gewoonte, dat gebruikelijk is in het huwelijk onder de moslims). Preciezer gezegd zijn de verplichtingen betreffende het kopen van kleren etc. het volgende: De verplichting hier wordt bepaald aan de hand van zijn inkomen en de gewoonte, die bepalend is voor zijn toestand. Over het algemeen, moet hij zich ontfermen en bekommeren over zijn vrouw en kinderen naar zijn kunnen, zonder hierin tekort te schieten. Allah Ta`ala openbaart: “En leeft met hun (d.w.z. de echtgenotes) op een weldadige manier”. Hieronder valt dus ook het financieel onderhouden van de echtgenote en kinderen door de echtgenoot. Een man vroeg aan de Profeet (Allah zegene hem en schenke hem vrede): Welke rechten heeft de vrouw op haar man? De Heilige Profeet (Allah zegene hem en schenke hem vrede) antwoordde: “Dat je haar eten geeft wanneer je (ook zelf) eet, haar van kleding voorziet wanneer je je kleedt, haar niet in het gezicht slaat, haar niet vernederd en (dat hij afziet van het haar thuis achterlaten bij sprake van echtelijke problemen, en dat hij in plaats hiervan) haar alleen maar (in zulk een situatie) binnenshuis verlaat (tot de problemen weer zijn opgelost).  (overgeleverd door Imam Ahmad e.a.) De Profeet (Allah zegene hem en schenke hem vrede) heeft gezegd: Jullie allen zijn hoeders. En jullie allen zijn verantwoordelijk voor degenen die onder jullie hoede zijn. De man is een hoeder in het huis van zijn gezin; hij is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen. De vrouw is een hoedster in het huis van haar man. Zij is verantwoordelijk voor degenen die onder haar hoede vallen… Overgeleverd door al-Bukhari e.a. De geleerden (moslim schriftgeleerden) zijn het er over eens dat de man ten opzichte van zijn vrouw de volgende verplichtingen draagt: voldoen van demahr (bruidsschat), financieel onderhoud en zorg voor onderdak. Het bewijs voor het bepalen van de kosten van het onderhoud is het volgende vers: ” Laat hij die overvloed heeft geven uit zijn overvloed. En laat hij wiens middelen beperkt zijn, geven overeenkomstig hetgeen Allah hem heeft gegeven” (talaaq:7) Wat  dit geval betreft, is het voor u niet verplicht om gehoor te geven aan de eis van uw echtgenoot dat u (ook) moet werken; Zou u daar echter wel gehoor aan geven wanneer het in uw capaciteit ligt, dan zou dat tot een weldaad behoren. Bent u daartoe echter niet in staat (dan treft u geen blaam want) de echtgenoot is immers verantwoordelijk voor het financiële onderhoud. Als je niet wilt werken ben je niet ongehoorzaam tegenover je man. Hij dient dit te weten. En Allah Ta`ala is Alwetend

About Sjaykh Galal Al-Jihani

Test