Artikelen

De fiqh van het vasten (Fiqh Hanafi)

De Fiqh van het Vasten Uit de lessen van Ta`lim al-Haqq: hoofdstuk over deSawm Door Sheikh Abdur-Rahman ibn Yusuf Geannoteerd door Sheikh Faraz Rabbani Vasten in de maand Ramadān is één van de vijf pillaren van de Islam. Vasten in de maand Ramadān is fard (verplicht) voor iedere Moslim, man en vrouw, die volwassen en gezond is. Allah de Almachtige heeft een grote beloning beloofd ...

Read More »

Regels die betrekking hebben op de Menstruatie (Fiqh Maliki)

Regels die betrekking hebben op de Menstruatie Ustadh Jalal Ali Amer al-Jihani In de naam van Allah, De Erbarmer, De Meest Barmhartige Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. De Erbarmer, de Meest Barmhartige. De Heerser op de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. Leid ons op het rechte Pad. Het ...

Read More »

Het inhalen van gemiste Gebeden

Het Inhalen van gemiste Gebeden Concensus van de Geleerden Imam Abu Zakariyya al-Nawawi Er bestaat ijmā` (consensus) van de geleerden, over het standpunt dat degene die een gebed opzettelijk verzuimt, het moet inhalen. Abū Muhammad ibn Hazm week verschilde van mening met hen op dit standpunt. [1] Hij zei dat een dergelijk persoon het nooit kan inhalen, en dat het helemaal niet geldig is om ...

Read More »

Gradaties van fiqh geleerden (Fiqh Hanafi)

De fiqh geleerden worden in zeven groepen verdeeld. Dit is het niveau van de moedjtehidiens in fiqh zoals de vier imams en anderen die hun weg volgen, die de regels m.b.t. de grondslagen bepalen en religieuze regels destilleren uit de vier bronnen zonder hierin een ander te volgen; niet in de specifieke toepassingen (furu) maar ook niet in de grondslagen ...

Read More »