Over ons

Alle lof zij aan Allah, vrede zij met de Profeet van Allah

Allah heeft de moslims geboden om de regels van hun religie te leren en diepgaande kennis hierover te vergaren. Daarom moet een moslim alle zaken die hem betreffen goed kennen om op een rechte pad te blijven. De positie van fatwa in de Islam is zeer belangrijk en zwaarwegend. Bijgevolg is het een verplichting voor de moslims om te weten waar de religieuze regel voor hun privé situatie vandaan komt waarbij het niet verstandig is om het van een willekeurige persoon aan te nemen.

Wij proberen met deze site -met de hulp van Allah- de regel die van toepassing is op elke moslim zo goed mogelijk te naderen waarbij we een heldere en afgebakende methode hanteren: d.w.z. we houden ons aan het eindoordeel van de bekende scholen van de fiqh geleerden en niet aan de opvatting van personen die beweren dat ze moedjtehied zijn maar niet voldoen aan de voorwaarden van idjtihad!!

De meeste niet-westerse buitenlanders in Nederland komen uit Turkije of Marokko of hebben een link met deze landen. Autochtonen kunnen verscheidene redenen hebben om over te gaan tot de Islam. Echter, vroeg of laat komen ze met mede moslims in contact. De kans is dan groot dat deze een Turkse, Marokkaanse of een autochtone moslim is die eerder zo een weg heeft gevolgd. De meeste moslims houden een bepaalde mazhab aan wat voor Turken meestal de Hanafi mazhab en voor Marrokanen de Maliki mazhab is. De vraag naar fatwa’s in deze groep is groot. Het is dan een niet triviale opgave om uit een zee van informatiebronnen de juiste antwoorden te vinden. Met deze site proberen we deze leemte enigszins op te vullen.

In de meeste gevallen zullen we proberen om de gestelde vragen te linken met de fatwa’s in de basis boeken van de Maliki en Hanafi mazhab. We spelen dan slechts een faciliterende rol. Als we de antwoorden op deze manier niet kunnen vinden, zullen we het voorleggen aan bekende fiqh geleerden die de desbetreffende mazhab aanhouden.

Dit alles gebeurt onder toezicht van de heer Galal Ali al-Jihani die fiqh en de grondslagen hiervan op de  Islamic University of Applied Sciences doceert.

Wij vragen Allah om ons en alle moslims te leiden naar waar hij tevreden over is, ons te helpen in religieuze en wereldse zaken en onze fouten te vergeven.

Allah is Alwetend.